Generelle retningslinjer

 

 • Hvis du føler dig syg eller på anden måde utilpas, skal du blive hjemme fra svømning. Det gælder også hvis du har været i kontakt med en person som er testet positiv for Covid-19.
 • Afsprit eller vask hænder før ankomst til svømmehallen.
 • Brug eget udstyr i det omfang det er muligt. Medbring derfor egne svømmebriller og andet relevant udstyr.
 • Hold som minimum 1m afstand og 2m afstand ved fysisk aktivitet.
 • Ved bad i svømmehallen er det vigtigt der vises hensyn og at afstandsreglerne overholdes. Se mere under afsnittet Bad og omklædning.
 • Maks 100 personer i svømmehallen ad gangen.
 • Maks 30 personer ad gangen i omklædningsrummene.

Bad og omklædning

Vores omklædningsrum i svømmehallen er ikke ret store og derfor vil der maksimalt være plads til 30 personer ad gangen pr omklædningsrum.
Derfor vil der være nogle ændringer til hvordan man må opholde sig i omklædningsrummet samt området ved omklædningen, før og efter undervisning.

 • I størst muligt omfang skal børn selv klare omklædningen. Kan dette ikke lade sig gøre må EN forælder hjælpe til.
 • Ophold i omklædningen vil ikke være muligt og den forældre der hjælper sit barn skal forlade omklædningen så hurtigt som muligt, så der er plads til alle.
 • ALLE Personlige ejendele (Sko, jakke, tasker osv.) må ikke ligge i omklædningen og derfor skal disse tages med ind i svømmehallen.
 • Kun hver anden bruser vil være åben.
 • Der opfordres til at vi så vidt muligt bader hjemme efter endt svømmetime, for at give bedre plads til alle hold i omklædningen.
 • Toiletter og omklædningsrum vil løbende blive rengjort.
 • Alle saunaer er lukket.

I svømmehallen

I bassinerne

Ifølge de nuværende retningslinjer må der Maks være 100 personer i svømmehallen ad gangen.
Herudover skal vi alle overholde afstandskravet på 1m ved ikke fysisk aktivitet, f.eks. hvis der gives en besked til svømmerne ved kanten hvor alle står stille.
Ved fysisk aktivitet, altså når der svømmes, skal der holdes 2m afstand.
Vi vil have både instruktører og hjælpere i svømmehallen som hele tiden vil sikre at disse regler bliver overholdt.
Hvert hold vil blive anvist et mødested ved bassinerne som vil være fast mødested for det enkelte hold. Mødested skal sikre at forskellige hold ikke kommer for tæt på hinanden.

Alle svømmer skal møde ved kanten 5 min før opstart af svømmetimen. Det er tidligst muligt at komme ind i omklædningsrummet 15 min før opstart af svømmetimen.

Ophold ved bassinerne
Det vil ikke være muligt at holde sig på kanten ved bassinerne i undervisningen. Der henvises i stedet til at man anvender arealerne ved cafeen.

Forældre i det lille bassin

Det vil være muligt for 1 forældre at følge sit barn til kanten i det lille bassin. Det gælder holdene (Små Børn Begyndere). Holdene Babysvømning og Plaskehold tillader at den ene forældre går med i vandet.

Forældre i det store bassin
Det vil ikke være muligt at gå med ind i svømmehallen og der opfordres derfor til at barnet selv går i omklædningsrummet og ind til kanten. Vi vil have hjælpere til rådighed som nok skal være klar til at hjælpe i det omfang der er behov for det.

Skolen ved kæret
Her tillades det at en forælder eller hjælper er med i vandet.

Instruktører
Vores instruktører skal holde minimum 1 meters afstand til svømmerne og derfor vil vi ikke kunne hjælpe som de plejer. Det vil derfor blive anvendt hjælpemidler/udstyr i undervisningen frem for fysisk kontakt.  Ved skade/nødsituation kan der forekomme fysisk kontakt.

 Ved symptomer og/eller positiv COVID-19 test

 • Hvis en svømmer får symptomer på COVID-19 i undervisningen, skal vedkommende straks tage fat i deres hovedinstruktør, som vil vejlede svømmeren i hvordan han/hun skal forholde sig.
 • Hvis symptomerne opstår inden undervisningen begynder, skal svømmeren blive hjemme og vedkommende må først vende tilbage til undervisningen, når han/hun har været symptomfri i 48 timer eller har fået fortaget en COVID-19 test, som er negativ.
 • Skulle det ske at en bliver smittet, skal vi i klubben orienteres, så vi kan kontakte mulige smittede.
 • Ovenstående retningslinje gælder også for instruktører og andre ansatte i svømmehallen.
Kategorier: Nyheder